De Koepel PI Haarlem Harmenjansweg 4

Renovatie buitengevels.