Wat houdt het CO2-bewust certificaat in?

Het CO2-bewust certificaat toont aan in het bezit te zijn van een gestructureerd CO2-managementsysteem. Hierin wordt inzicht verkregen in de CO2-emissies en bijbehorende reductiedoelstellingen opgesteld. Ieder half jaar wordt zowel intern als extern gecommuniceerd over de voortgang van het energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie. Zo willen wij laten zien dat de verduurzaming een continu proces is binnen Snijder.

De documentatie van ons huidige energie-reductiebeleid is weergegeven onder het kopje ‘CO2-Bewust certificaat’. Wilt u meer informatie over het CO2-bewust certificaat en onze invulling? Dit vindt u op onze bedrijfspagina van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

 

Wat houdt het ISO9001 certificaat in?

Ontdek het fundament van succesvol kwaliteitsmanagement met ons ISO 9001-certificaat. Als internationale norm erkend, biedt ISO 9001 een gestructureerde aanpak voor procesbeheer. Ons certificaat bevestigt de toewijding aan hoogste normen, klanttevredenheid en continue verbetering, met focus op een procesgerichte aanpak en risicobeheer. Het weerspiegelt een belofte aan uitzonderlijke kwaliteit.

Met trots dragen wij daarom het ISO 9001-certificaat als symbool van onze toewijding aan vakmanschap, klantgerichtheid en kwaliteit.

 

Wat houdt het VCA**-certificaat in?

VCA, een afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, vertegenwoordigt een bewezen programma dat de focus legt op veilig en gezond werken. Door VCA-certificering laat een bedrijf zien dat het de hoogste prioriteit geeft aan veiligheid en gezondheid, en positioneert het zichzelf als een bekwame en betrouwbare opdrachtnemer.

Met VCA** tonen wij onze toewijding aan professionaliteit en verantwoordelijkheid omtrent ons veiligheidscultuur. Het certificaat is een krachtig symbool van een veilige werkomgeving waarop een ieder kan vertrouwen.

Wat houdt de veiligheidsladder in?

Het Certificaat van de Veiligheidsladder is een kwaliteitskeurmerk dat de veiligheidscultuur meet en verbetert binnen organisaties. Dit raamwerk beoordeelt gedrag en beheer, waardoor bedrijven niet alleen hun veiligheidsprestaties kunnen optimaliseren, maar ook hun inzet voor een veilige werkomgeving kunnen aantonen.

Door de veiligheidsladder te implementeren, vestigen wij een blijvende veiligheidscultuur en wordt gestreefd naar voortdurende verbetering. Het certificaat symboliseert onze toewijding aan een veilige werkomgeving voor iedereen.

 

Wat houdt het ERM-certificaat in?

Ontdek de betekenis van ERM – Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, waarbij wordt gestreefd naar de hoogste normen in monumentaal onderhoud. Met dit certificaat omarmen wij de beoordelingsrichtlijn 4000 en uitvoeringsrichtlijn 4009 om historische restauraties uit te voeren. Waardoor de prachtige geschiedenis van het monument gekoesterd en behouden blijft.

Als 25ste bedrijf in Nederland dat dit prestigieuze certificaat draagt, beloven wij diepgaande kennis maar ook een schat aan ervaring op het gebied van monumentaal onderhoud en restauraties. Met ons vakmanschap kunnen wij de unieke schoonheid van elk historische gebouw in ere herstellen en onderhouden.